Mater - cyfarfodydd

Datganiadau o fuddiannau

Cyfarfod: 14/02/2024 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet (Eitem 2)

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Y Cyng. Rob Jones, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Tai-bach, Budd Personol

 

Y Cyng. Sean Pursey, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Tai-bach, Budd Personol

 

Y Cyng. Scott Jones, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet - Ymddiriedolwr AVCL (cysylltiad â Phwll Nofio Cymer), Budd Personol

 

Y Cyng. Simon Knoyle, Eitem 12 ar yr Agenda – Aelod o Fwrdd Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Sian Harris, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Cadeirydd Ffrindiau Creunant, Budd Personol

 

Y Cyng. Wyndham Griffiths, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – aelod o Bulldogs a Hyrwyddwr y Lluoedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Tim Bowen, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Hyrwyddwr y Lluoedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Sonia Reynolds, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Canolfan Maerdy, Budd Personol