Mater - cyfarfodydd

Craffu Cyn Penderfynu

Cyfarfod: 09/01/2024 - Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet (Eitem 5)

Craffu Cyn Penderfynu

Dethol eitemau priodol o agenda Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (adroddiadau Is-bwyllgor y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer Aelodau Craffu).

Cofnodion:

Ni chraffwyd ar unrhyw eitemau.