Mater - cyfarfodydd

Datganiadau o fuddiannau

Cyfarfod: 13/12/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet (Eitem 2)

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Y Cyng. T Bowen Eitem 4 (Eitem 7 ar Agenda Bwrdd y Cabinet)

                   Personol – aelod o'r teulu yn gweithio yn Y Gnoll