Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Y Cyng. Rob Jones, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Tai-bach, Budd Personol

 

Y Cyng. Sean Pursey, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Llyfrgell Gymunedol Tai-bach, Budd Personol

 

Y Cyng. Scott Jones, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet - Ymddiriedolwr AVCL (cysylltiad â Phwll Nofio Cymer), Budd Personol

 

Y Cyng. Simon Knoyle, Eitem 12 ar yr Agenda – Aelod o Fwrdd Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Sian Harris, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Cadeirydd Ffrindiau Creunant, Budd Personol

 

Y Cyng. Wyndham Griffiths, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – aelod o Bulldogs a Hyrwyddwr y Lluoedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Tim Bowen, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Hyrwyddwr y Lluoedd, Budd Personol

 

Y Cyng. Sonia Reynolds, Eitem 12 ar Agenda'r Cabinet – Ymddiriedolwr Canolfan Maerdy, Budd Personol

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 14/02/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/02/2024 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet