Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Statws: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 09/01/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/01/2024 - Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet