Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/10/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/10/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet