Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Nododd aelodau'r pwyllgor y Flaenraglen Waith.

Dyddiad cyhoeddi: 08/11/2023

Dyddiad y penderfyniad: 06/10/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/10/2023 - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth

Dogfennau Cefnogol: