Manylion y penderfyniad

Traffic Orders - Briton Ferry

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Gwrthod y gwrthwynebiadau i Orchymyn (Gwahardd Aros, Llwytho neu Ddadlwytho ar Unrhyw Adeg) (Arhosiad cyfyngedig) a (Deiliaid Hawlen i Breswylwyr) 2020 (fel y nodwyd yn Atodiad A i'r adroddiad a ddosbarthwyd) ar gyfer Ormond Street,  Ymysmaerdy Road ac Old Road, Llansawel, Castell-nedd, a rhoi'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith fel y'i hysbysebwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd a darparu cynllun parcio i breswylwyr yn unig yn unol â pholisi parcio i breswylwyr presennol y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: