Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 22/01/2024 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet