Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Awst 2023 a 22 Awst 2023 fel cofnod cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: