Manylion y penderfyniad

Application No. P2023/0461 - 65 Cwrt Sart

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Darparodd Swyddogion gyflwyniad i’r Pwyllgor Cynllunio ar y cais hwn

 (Newid o ddefnydd preswyl (Dosbarth C3) i HMO (Dosbarth C4) yn rhif 65, Cwrt Sart, Llansawel SA11 2SR) fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Roedd yr Aelod Ward Lleol wedi gofyn i’r cais gael ei benderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio ac roedd yn bresennol i roi ei sylwadau yn y cyfarfod.

 

Yn unol â phrotocol siarad cyhoeddus cymeradwy'r cyngor, anerchwyd y Pwyllgor Cynllunio gan wrthwynebydd i’r cais.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2023/0461, yn unol ag argymhellion swyddogion, yn amodol ar yr amodau a nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: