Manylion y penderfyniad

Gwneud cais am ymweliad(au) safle gan y ceisiadau a gyflwynwyd

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau am ymweliad(au) safle.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio