Manylion y penderfyniad

Pontardawe Swimming Pool - Emergency Works Funding.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo cyllid fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd i wneud gwaith atgyweirio ym Mhwll Nofio Pontardawe.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Os na fydd y gwaith yn cael ei wneud, byddai Pwll Nofio Pontardawe ar gau yn barhaol.

 

Rhoi'r penderfyniad ar waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Cabinet, bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar unwaith. Nid oedd unrhyw 'alwadau i mewn' ar gyfer yr eitem hon.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet