Manylion y penderfyniad

Calculation of Council Tax Base for 2023-24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniadau:

 

Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor net ar gyfer 2023/2024:

 

·        48,808.10 ar gyfer y Fwrdeistref Sirol gyfan; ac

 

·        ar gyfer pob ardal Cyngor Tref a Chymuned, y swm a ddangosir ym mharagraff 6 o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

I benderfynu ar Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Craffu'r Cabinet.  Bydd y penderfyniad yn cael ei rhoi ar waith ar unwaith.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: