Manylion y penderfyniad

Delivery of the Welsh Government's Discretionary Cost of Living Support Scheme - Proposals for use of remaining funding

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniadau:

Penderfyniadau:

 

1.   Cymeradwyo'r meini prawf dosbarthu ar gyfer gweddill cyllid Cynllun Cymorth Costau Byw Dewisol Llywodraeth Cymru fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.   Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Prif Swyddog Cyllid ar y cyd ag Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Chyfiawnder Cymdeithasol benderfynu ar ddull dosbarthu priodol ar gyfer cyllid a ddyrennir i fanciau bwyd.

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

I sicrhau bod yr holl gyllid sydd ar gael i'r cyngor yn cael ei ddefnyddio yn unol â thelerau ac amodau'r grant.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Effective from: 05/12/2022

Dogfennau Cefnogol: