Manylion y penderfyniad

Public Public Participation Strategy 2023-2028

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo dechrau ymgynghoriad 12 wythnos ar y Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Ddrafft fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd rhwng 5 Rhagfyr 2022 a 26 Chwefror 2023.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Er mwyn galluogi cyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus derfynol a fydd yn sicrhau bod y cyngor yn cyflawni dyletswyddau cyfreithiol a nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 fel y maent yn ymwneud â gweithgareddau cyfranogiad y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Effective from: 05/12/2022

Dogfennau Cefnogol: