Manylion y penderfyniad

Third Sector Grant Funding - Award of Grants for 2023/2024

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniadau:

 

1.   Rhoddir cymeradwyaeth i ddyfarnu grantiau i sefydliadau'r Trydydd Sector fel y manylir yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.   Cytunwyd i beidio â dyfarnu grantiau i'r sefydliadau fel  y manylir yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

3.   Bydd swm y grant sy'n daladwy i bob Partner Strategol yn cael ei gymeradwyo fel y manylir yn Atodiad 3 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

Er mwyn galluogi grantiau i sefydliadau'r trydydd sector gael eu hystyried yn unol â Chynllun y Cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

 

 


 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 30/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: