Manylion y penderfyniad

Materials Recovery and Energy Centre, Crymlyn Burrows (Exempt under Paragraphs 13, 14 and 15)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Gyda chytundeb y Cadeirydd, symudwyd yr eitem hon o sesiwn breifat i un gyhoeddus (ac eithrio atodiadau B ac C a oedd yn parhau'n eithriedig dan baragraffau 13, 14 a 15). Gweler Cofnod Rhif 2 uchod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  •