Manylion y penderfyniad

Performance Management and Risk Management Software System (Exempt under Paragraph 14)

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Eithrio Rheol 2 y Rheolau Gweithdrefnau Contractau, a rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol a'r Prif Swyddog Digidol i ymrwymo i gontract dwy flynedd gyda'r cyflenwr a nodwyd yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd, ac yn unol â'r telerau a nodwyd hefyd yn yr adroddiad preifat.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau parhad busnes, cynnal momentwm y cynnydd da a wnaed eisoes a datblygu trefniadau rheoli risgiau a pherfformiad y cyngor ymhellach.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  •