Manylion y penderfyniad

Traffic Orders - Road Adjacent to Beechwood Road, Margam

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Gwrthod y gwrthwynebiad i'r Gorchymyn (Arbrofol er mwyn Gwahardd Gyrru) 2019 ar gyfer y ffordd ger 63 a 65 Beechwood Road, Margam, Port Talbot, a gwneud y Gorchymyn yn Arbrofol yn barhaol fel yr hysbysebwyd, a hysbysu'r gwrthwynebydd yn briodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal mynediad i draffig cerbydau er mwyn diogelu plant ysgol er diogelwch y ffordd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: