Manylion y penderfyniad

Traffic Orders - Cyncoed Road and Bertha Road, Margam

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Rhoi cymeradwyaeth i hysbysebu Gorchymyn Gwahardd Aros, dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm, 2020 ar gyfer Cyncoed Road a Bertha Road, Margam, (fel y nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad a ddosbarthwyd) ac os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau, rhoi'r cynigion ar waith ar y safle fel y'u hysbysebwyd. 

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Bydd yr eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: