Manylion y penderfyniad

Neath Port Talbot Local Development Plan (LDP) 2011-2026

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniadau:

 

Argymell yr argymhellion canlynol i'r cyngor i'w cymeradwyo:

 

1.           Cytuno ar yr ymatebion a'r argymhellion a wnaed i'r sylwadau a dderbyniwyd ac fel y nodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.           Cytuno ar yr Adroddiad Adolygu terfynol fel y nodwyd yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau y cydymffurfir ag Adran 69 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004; Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015; a Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Rhifyn 3) 2020, ac i sicrhau y rhoddir y gweithdrefnau mabwysiadu a chyhoeddi ar waith fel y'u nodir yn yr adroddiad.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Rhoddir y penderfyniadau ar waith ar ôl i'r cyngor eu cymeradwyo.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: