Manylion y penderfyniad

Member's Community Fund - Evaluation and Protocol for Re launch

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniad:

 

Cytuno ar feini prawf diwygiedig Cronfa Gymunedol yr Aelodau, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Hwyluso llywodraethu a chyflwyno Cronfa'r Aelodau yn ei ail dymor

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: