Manylion y penderfyniad

Public Space Protection Order - Aberavon Beach

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Penderfyniadau:

 

1.           Bydd y cyngor yn ymgymryd ag ymarfer ymgynghori cyhoeddus ar gynnig i estyn y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn Nhraeth Aberafan.

 

2.           Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad, cyflwynir adroddiad pellach a fydd yn cynnwys crynodeb o'r ymatebion a'r argymhellion, er mwyn penderfynu arno

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau bod y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus sy'n gweithredu’n dymhorol yn Nhraeth Aberafan ar hyn o bryd yn cael eu hadolygu'n amserol fel y gellir eu hestyn os oes angen.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Ymgynghoriad:

 

Bydd yr eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: