Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Dim.

Dyddiad cyhoeddi: 22/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 28/11/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/11/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet