Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Y Cynghorydd S Freeguard           Eitem 11           Personol, mae aelod o'r teulu'n

gweithio yn TATA Steel

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 08/11/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/11/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet