Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Statws: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2023

Dyddiad y penderfyniad: 29/08/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 29/08/2023 - Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet