Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 25/07/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/07/2023 - Is-bwyllgor Craffu (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet