Manylion y penderfyniad

Chair's Announcements

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Cadarnhawyd y byddai'r Pwyllgor yn craffu ar eitemau 7, 8 a 9 a 10 ar Agenda Bwrdd y Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/07/2023 - Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol