Manylion y penderfyniad

Report of the Welsh Language Promotion Strategy Task and Finish Group

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Dywedodd yr Aelodau fod y Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi bod yn gynhyrchiol ac wedi cynhyrchu syniadau diddorol, ac fe fynegon nhw eu diddordeb mewn parhau fel aelodau i ymwneud â'r Gymraeg wrth symud ymlaen. Dylai'r strategaeth fod yn ddogfen fyw sy'n cael ei hadolygu, ei monitro a'i diweddaru'n rheolaidd i gryfhau ymwybyddiaeth a defnydd o'r iaith ar draws ein cymunedau ac yng ngwaith y cyngor. Nodwyd bod y strategaeth yn bwysig ar draws y cyngor cyfan ond yn enwedig o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol. Dywedodd yr Aelodau ei bod wedi bod yn anodd i'r awdurdod, partneriaid a sefydliadau cymunedol ddatblygu'r strategaeth flaenorol oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan y pandemig.

 

Cytunodd Pwyllgor Craffu'r Cabinet i gymeradwyo canfyddiadau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn ogystal â'r Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg ddiwygiedig i'r Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/06/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Dogfennau Cefnogol: