Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2023, 10 Mai 2023, 17 Mai 2023, 24 Mai 2023 fel cofnod cywir. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/06/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Dogfennau Cefnogol: