Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu'r Cabinet

Statws: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Y Cyng. P Rogers - Eitem 18 ar Agenda'r Cabinet – personol, nad yw'n niweidiol

 

Y Cyng. H. C Clarke – Eitem 17 ar Agenda'r Cabinet – personol, nad yw'n niweidiol

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/06/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/06/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet