Manylion y penderfyniad

Eitemau brys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2023

Dyddiad y penderfyniad: 20/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/09/2023 - Y Cabinet